Myslivecký spolek Kudlovice-Dolina se nachazí v malebném prostředí Chříbů.Náš revír o rozloze 606ha tvoří spíše polní honitba s nižšími porosty a travinami,ve kterých se opět začíná dařit drobné zvěři.Často v naši volné přírodě můžeme zahlédnout zajíce,bažatny,srny a srnce,straky,káně a všechnu zvěř,která žije denním žívotem.Naopak v noci zde můžeme spatřit lišku,prase,kunu,ale i dokonce zvěř vysokou jako je jelen a dokonce místy i daněk.Náš spolek tvoří k dnešnímu dnu 20 členů.Náš celek ale ještě tvoří kamarádi a přátelé,kteří sice nejsou členy našeho spolku,ale za veškerou práci a snahu jim patří velký dík.Cílem našeho spolku je starat se o zvěř a přírodu nejen tak,jak nám to nařizuje zákon,ale i z důvodu lásky a úcty k myslivosti.

Myslivosti "Zdar,,